Szybka informacja o twoich szansach

skontaktuj się telefonicznie lub e-mail

Doskonale wiemy co w sprawie jest istotne. W trakcie rozmowy ustalimy najważniejsze kwestie, które mogą dać wstępną ocenę. Następnie na podstawie dokumentów dokonamy szczegółowej analizy - "diabeł tkwi w szczegółach"

dokonamy analizy szans

Ustalane są nie tylko szanse na daną chwilę, ale i rozważane są strategie jakie mogą stosować strony w toku postępowania przedsądowej i jak przygotować się na przyszły spór sądowy

damy odpowiedź czy dostrzegamy realne szanse - a jeśli tak to zaproponujemy współpracę

Szanujemy Twój czas - jeśli nie dostrzegamy realnych szans na wygranie to Cię o tym poinformujemy - wygrana jest w naszym interesie - rzetelna i realna ocena to dla nas i dla Ciebie kwestia najważniejsza

Nasze usługi

sprawy bankowe

Prowadzimy sprawy sądowe przeciwko bankom. Reprezentujemy w sądach, sporządzamy pisma procesowe – odpowiedzi na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, czy zarzuty.

sprawy z firmami windykacyjnymi

Prowadzimy sprawy sądowe przeciwko firmom windykacyjnym (w szczególności funduszom sekurytyzacyjnym), które kupują długi od banków. 

konsultacje

 Konsultujemy z klientami działania jakie w sprawie można podjąć, a jakich podejmować nie warto, w tym także analizujemy celowość zawierania ugód. Jeśli nie wiesz jak postąpić wobec wezwań, monitów lub propozycji ugody – możesz liczyć na pomoc.

prowadzimy sprawy w całej polsce
telefon: 691 834 603