Dokonywana przez nas analiza sprawy polega na zapoznaniu się ze stanem sprawy, oceną możliwych rozwiązań oraz oceną szans na wygranie sprawy (telefon: 691 834 603). Wstępna analiza dokonywana jest już w takcie pierwszej rozmowy, a następnie w oparciu o dokumenty. Przeprowadzona analiza dokonywana jest rzetelnie oraz możliwie szybko – tak aby możliwym było dochowanie ewentualnych terminów.

Jeśli otrzymałeś:

  • wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej
  • zawiadomienie od firmy windykacyjnej o nabyciu długu (cesja wierzytelności)
  • nakaz zapłaty z sądu i pozew o zapłatę firmy windykacyjnej lub banku
  • wyrok zaoczny
  • wezwanie na rozprawę z powództwa firmy windykacyjnej lub banku
  • wezwanie do zapłaty z banku
  • wypowiedzenie umowy kredytu
  • dowiedziałeś się o egzekucji przez firmę windykacyjną długu, którego nie znasz, nie pamiętasz lub jest to dawny dług,
  • po wielu latach wszczęto ponownie egzekucję przez firmę windykacyjną

Uzyskasz pomoc prawną, jeśli sprawa będzie miała szanse, prawnicy podejmą się ochrony Twoich praw.