Jeśli otrzymujesz wezwania do zapłaty z banku lub od firm nieznanych  windykacyjnych zachowaj spokój. Należy sprzanalizować sprawę niezwłocznie  i ustalić sposób działania – tak żeby Twoje prawa zostały nienaruszone. Analizy sprawy należy dokonać biorąc pod uwagę bardzo wiele czynników dlatego warto być należycie przygotowanym.

Jeśli otrzymałeś:

  • wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej
  • zawiadomienie od firmy windykacyjnej o nabyciu długu (cesja wierzytelności)
  • nakaz zapłaty z sądu i pozew o zapłatę firmy windykacyjnej lub banku
  • wyrok zaoczny
  • wezwanie na rozprawę z powództwa firmy windykacyjnej lub banku
  • wezwanie do zapłaty z banku
  • wypowiedzenie umowy kredytu
  • dowiedziałeś się o egzekucji przez firmę windykacyjną długu, którego nie znasz, nie pamiętasz lub jest to dawny dług,
  • po wielu latach wszczęto ponownie egzekucję przez firmę windykacyjną

Uzyskasz pomoc prawną, jeśli sprawa będzie miała szanse, prawnicy podejmą się ochrony Twoich praw.