Pozew o zapłatę 700 000 złotych z kredytu hipotecznego oddalony w całości.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego, który pozwał Klientów Kancelarii o zapłatę kwoty 700 000 złotych pozew został oddalony w całości.

 

Kancelaria nieustannie prowadzi sprawy Klientów przeciwko firmom windykacyjnym i bankom, jednak niniejsza sprawa odróżniała się przede wszystkim tym, że roszczenie dochodzone przez windykatora było zabezpieczone hipotekami. W sprawie tej nie bez znaczenia była też okoliczność, że bank który udzielił wcześniej kredytu hipotecznego prowadził egzekucję na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i prowadzona była egzekucja także z nieruchomości obciążonej hipoteką. Dług został sprzedany firmie windykacyjnej, która dokonała w księgach wieczystych zmiany wpisu wierzyciela hipotecznego.  Wydawać by się zatem mogło, że zasądzenie zapłaty jest kwestią czasu – tak samo jak sprzedaż nieruchomości przez komornika sądowego. Klienci Kancelarii zgłosili się natomiast jeszcze przed wszczęciem sprawy przez firmę windykacyjną i możliwym było przygotowanie się do przyszłej sprawy.

 

Oczywiście firma windykacyjna złożyła pozew o zapłatę, który został w całości uwzględniony przez Sąd Okręgowy w ramach wydanego nakazu zapłaty. Nie trudno jest sobie wyobrazić jakie emocje mogą towarzyszyć pozwanym, gdy odbierają z sądu nakaz zapłaty na tak wielkie kwoty. Klienci byli jednak przygotowani na taki scenariusz, a Kancelaria niezwłocznie podjęła właściwe działania. Złożono sprzeciw od nakazu zapłaty, który zawierał cały szereg zarzutów. Sprzeciw zawierał także odpowiednio uzasadniony wniosek o przekazanie sprawy do innego Sądu Okręgowego. Sprawę przekazano, nakaz utracił moc i sprawa była rozpoznawana w zwykłym trybie. Wyznaczano kilka terminów rozpraw, a ostatecznie Sąd przychylił się do wniosku o oddalenie powództwa w całości.

 

W ocenie Kancelarii warto, choćby w ogólny sposób, napisać o tej sprawie, gdyż łatwo jest sobie wyobrazić, że większość ludzi nie podjęłaby walki w takiej sprawie. Należy mieć zatem świadomość, że skonsultowanie sprawy o zapłatę z powództwa banku lub firmy windykacyjnej może być pierwszym krokiem do jej wygrania.

 

Kancelarie Adwokackie Stachniałek specjalizują się w sprawach roszczeń banków i firm windykacyjnych o zapłatę z tytułu umów kredytu i umów pożyczek.

(czytaj więcej: www.kontrabank.pl/kancelaria)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *