Nawiązując kontakt z Klientem po raz pierwszy, często słyszy się: „otrzymałem nakaz zapłaty – co napisać w sprzeciwie?”

Takie pytania nie mogą dziwić, gdyż termin na wniesienie sprzeciwu jest dość krótki bo wynosi jedynie 14 dni, a ponadto wobec niepodniesienia właściwych zarzutów w sprzeciwie, zarzuty zgłoszone później mogą zostać uznane za spóźnione. Poniżej przedstawiane są trzy absolutnie podstawowe kwestie, które każdy może sprawdzić samodzielnie w pozwie przesłanym wraz z nakazem zapłaty:

  1. czy załączona została umowa kredytu/pożyczki
  2. czy załączone zostało wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki wraz z potwierdzeniem odbioru/nadania
  3. jaki jest termin, do którego miał być spłacony kredyt lub pożyczka

Wymienione powyżej trzy podstawowe kwestie dotyczą najczęstszych braków dowodowych w pozwach firm windykacyjnych, które kupują długi od banków. Oczywiście, poza powyższymi kwestiami należy przeanalizować także i inne, jednakże jeśli w pozwie występuje odpowiednio:

  1. brak umowy kredytu lub pożyczki
  2. brak wypowiedzenia umowy lub pożyczki
  3. termin spłaty kredytu lub pożyczki upłynął ponad 3 lata temu

to w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieść można odpowiedznie zarzuty. Tymi zarzutami mogą być odpowiednio:

  1. nieudowodnienie roszczenia
  2. brak wymagalności roszczenia
  3. przedawnienie roszczenia i zarzut przedawnienia

Ponownie trzeba zaznaczyć, że są to wyłącznie zupełnie podstawowe kwestie, jednakże występują one na tyle często, że warto dysponować wiedzą w tym zakresie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *