Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu lub poprzez e-mail podanymi na górze strony. 

Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji.

kontrabank.pl | kanelaria

Po skontaktowaniu się i wstępnej analizie sprawy, ustalamy termin spotkania osobistego

  • 691 834 603
  • ul. Kościuszki 14/2/6 14-200 Iława
  • kontakt@kontrabank.pl

Tworzymy zespół, który łączy różne specjalności, aby osiągnąć jeden cel